(eng below)

Z wielką radością chciałabym poinformować, że wszystkie moje wyjątkowe mixy charta Azawakh znalazły kochająca domy!

Zafira mieszka w Niemczech z nowym przyjacielem Greyhoundem.
Badra dołączyła do mixa Charta Polskiego i mieszka na południu Polski.
Zaraz obok Badry mieszka Barakah ( w domu Tara ), która dzieli swoje życie z babcią Labradorką i mixem Greyhounda.
Zakiyah ( w domu Zachira ) trafiła w świetne ręce hodowczyni koni, a jej kompanem stał się Saluki.
Numair pojechał na Węgry towarzyszyć Whippetowi, natomiast Adham (największy łobuz nazywany Ady) dołączył do stada Saluki i Azawakh w Holandi.
Po długim czasie i namysłach znalazł się również dom dla Kadara. Chłopak mieszka ze swoją miotową siostrą Crismą ( Kima ) bardzo blisko mnie.

Jestem szczęśliwa, że kolejny raz mogłam poznać wyjątkowych ludzi, którzy dali miejsce w swoim życiu psom, które wyszły ode mnie z domu.

Nie mogło również zabraknąć podziękowań, dla tych, którzy w tym czasie okazali się dla mnie Przyjaciółmi. Każde wsparcie było dla mnie cenne. Każde słowo, każdy udostępniony post był dla mnie ważny, bo pomógł znaleźć tym dzieciom rodziny. Wszystkim tym tysiącom kliknięć chciałabym podziękować.

Przede wszystkim chciałabym podziękować dwom wspaniałym osobom ze środowiska Azawaczego, które nie zostawiły mnie samej,nie oceniały moich działań, tylko zawitały w moim domu i pomogły. Helene i Christine – Dziękuję.

Dziękuję także mojemu Igorowi za to, że był i jest obok.

To doświadczenie było dla mnie trudne, ale jednocześnie wyciągnęłam z niego bardzo cenną lekcję życiową – której nie życzę nikom.

Sprawa szczeniąt nie stanęła w miejscu i dalej będę walczyć o wiedzę, kim był ojciec moich szczeniąt.Wierzę, że znajdę odpowiedzi na moje pytania.

Jeszcze raz, dziękuję za wszystko!

________
ENG

With great pleasure I would like to inform you that all my unique Azawakh mixes have found loving homes!

Zafira lives in Germany with a new friend Greyhound.
Badra joined the mix of Polish Greyhound and lives in southern Poland.
Right next to Badra lives Barakah (in the house Tara), who shares her life with Lablador grandma and Greyhound mix.
Zakiyah (in the house Zachir) came in great hands of a horse breeder; Saluki became her best companion.
Numair went to Hungary to accompany Whippet, while Adham (the biggest bully called Ady) joined the Saluki and Azawakh herds in the Netherlands.
After a long time and reflection, there was also a house for Kadar. The boy lives with his litter sister Crisma (Kim) very close to me.

I am happy that once again I was able to meet exceptional people who gave a place in their lives to dogs that left my home.
There could also be thanks to those who turned out to be Friends for me at that time. All support was valuable to me. Every word, every shared post was important to me because it helped find these children a families. I would like to thank all those thousands of clicks.

Most of all, I would like to thank two wonderful people from Azawkh’s community who did not leave me alone, did not judge me, but came to my home and helped. Helene and Christiane – Thank you.

Thanks also to my Igor for being next to me.

This experience was difficult for me, but at the same time I learned from it a very valuable life lesson – which I do not wish for anyone.

The puppy case is still in progress and I will continue to fight for knowledge of who the father of my puppies was. I believe I will find answers to my questions.

One more time thank you for everything!