Fara pretended to be a monument in Warsaw.

Free standing.

She will be soon 3 years old.


Fara stara się zostać pomnikiem w centrum Warszawy. 

Swobodna w staniu. Wkrótce skończy 3 lata.