Jasmin was on her 2nd show. She behaved very well, and I’m proud of my girl again. It means that socialisation is going in good direction.

Jasmin exc 1/2, Youth Winner, Best Junior – junior class. Judge Grzegorz Weron (PL)

We opened Polish Junior Championship!

Sorry for a bad quality photo from the ring, was made very fast 🙂


Jaśmina była na swoim drugim show. Zachowywała się bardzo dobrze i ponownie jestem z niej dumna. Socjalizacja zmierza w dobrym kierunku.

Jasmina doskonała 1/2 , Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior – klasa juniorów. Sędzia Grzegorz Weron (PL).

Tym samym otworzyłyśmy wniosek na Młodzieżowy Championat Polski.

Przepraszam za złe jakościowo zdjęcie z ringu, było robione bardzo szybko 🙂