Jasmin and her first stright standing after grooming time. We were in the Dog&Chick groomer based in Szczecin.


Jaśmina w swojej pierwszej pozycji wystawowej , po groomingu w salonie Dog&Chick w Szczecinie.