Jasmin came to our home 29th February 2016, but I chose her month before. She looked for home and I decided that she has to be mine. I felt in love with her at the first sight. She is my joy, my proud and first Saluki from Country Of Origin registred in Poland.


Jaśmina przybyła do mojego domu 29 lutego 2016 roku, ale wybrałam ją już miesiąc wcześniej. Szukała swojego stałego domu, więc postanowiłam, że musi być moja. Zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. Jest moją radością, dumą i pierwszym Saluki z Kraju Pochodzenia zarejestrowanym w Polsce.